کمد استیل آزمایشگاهی

کمد آزمایشگاهی

کاربرد کمد آزمایشگاهی

کمد آزمایشگاهی چیست؟ کمد آزمایشگاهی برای نگهداری مواد مختلف شیمیایی، مواد اسیدی، سیلندرهای گاز و … استفاده می شود. نگهداری ایمن از مواد شیمیایی مختلف و سیلندرهای گاز اهمیت زیادی…

.