کمد آزمایشگاهی

کمد و کشو آزمایشگاهی

امنیت در کمد و کشوهای آزمایشگاهی

مواد مصرفی و تجهیزات کوچک به صورت کلی در کمدها و کشوهای زیر میزهای آزمایشگاهی ، در قفسه های روی میزها و در کمدهای ایستاده با درهای شیشه ای نگهداری…

کمد آزمایشگاهی

کاربرد کمد آزمایشگاهی

کمد آزمایشگاهی چیست؟ کمد آزمایشگاهی برای نگهداری مواد مختلف شیمیایی، مواد اسیدی، سیلندرهای گاز و … استفاده می شود. نگهداری ایمن از مواد شیمیایی مختلف و سیلندرهای گاز اهمیت زیادی…

.