شیر گاز پیشانی ۴۵ درجه کد ۴۰۰۲

شیر گاز پیشانی ۴۵ درجه کد ۴۰۰۲

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز پیشانی 45 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی مقاوم در برابر اسید می باشد .
این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز پیشانی 45 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی مقاوم در برابر اسید می باشد .
این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد 4010 دارد .

.