شیر گاز هود کوچک

شیر گاز هود کوچک

شیر گاز هود کوچک برای هودهای مقرون به صرفه داخل آزمایشگاه برای تجهیزات مدارس کاربرد دارد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی شیر گاز هود کوچک از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع شیر قابل نصب با شلنگ برای خروجی های داخل هود می باشد .

شیر گاز هود کوچک برای هودهای مقرون به صرفه داخل آزمایشگاه برای تجهیزات مدارس کاربرد دارد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی شیر گاز هود کوچک از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع شیر قابل نصب با شلنگ برای خروجی های داخل هود می باشد .

.