شیر گاز رومیزی دو طرفه

شیر گاز رومیزی دو طرفه

شیر گاز رومیزی دو طرفه برای نصب بر روی میز آزمایشگاه یا قابل نصب زیر شلف می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی دو طرفه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

شیر گاز رومیزی دو طرفه برای نصب بر روی میز آزمایشگاه یا قابل نصب زیر شلف می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی دو طرفه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

.