شیر هوا رومیزی یک طرفه

شیر هوا رومیزی یک طرفه

آلیاژ بکار رفته در شیر هوا رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .
این شیر برای نصب بر روی میزهای یک  طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر هوا رومیزی یک طرفه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .
این شیر برای نصب بر روی میزهای یک  طرفه و دو طرفه آزمایشگاهی می باشد .

.