شیر آب سرد و گرم (مخلوط) تک پایه رومیزی

شیر آب سرد و گرم (مخلوط) تک پایه رومیزی

شیر آب سرد و گرم مخلوط تک پایه رومیزی برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آب مخلوط تک پایه رومیزی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

شیر آب سرد و گرم مخلوط تک پایه رومیزی برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر آب مخلوط تک پایه رومیزی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

.