خروجی وکیوم ۴۵ درجه

خروجی وکیوم ۴۵ درجه

آلیاژ بکار رفته در خروجی وکیوم 45 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

آلیاژ بکار رفته در خروجی وکیوم 45 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب داخل هود برای شیرهای کنترل از بیرون می باشد .

.