خروجی آب ۹۰ درجه

خروجی آب ۹۰ درجه

آلیاژ بکار رفته در خروجی آب 90 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

آلیاژ بکار رفته در خروجی آب 90 درجه از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این خروجی قابل نصب داخل هود برای نصب بر دیواره می باشد .

.