تبدیل ۳/۸ به ۱/۲ اینچ

تبدیل ۳/۸ به ۱/۲ اینچ

این نوع تبدیل 3/8 به 1/2 اینچ برای نصب آسان شیرآلات زیر شلفی یا رو شلفی می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی تبدیل 3/8 به 1/2 اینچی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

این نوع تبدیل 3/8 به 1/2 اینچ برای نصب آسان شیرآلات زیر شلفی یا رو شلفی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در شیر آلات آزمایشگاهی تبدیل 3/8 به 1/2 اینچی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

.