ارسال دستگاه جارتست شش سلولی برای مشتری عزیز

دستگاه جارتست از طریق پنلی که روی خود دستگاه وجود دارد ، قابلیت تنظیم دور موتور دارد. همچنین قابلیت تنظیم پره ها بر حسب نیاز را دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

.