کاربرد پزشکی مرفین

مرفین و کاربردهای آن چیست؟

مرفین چیست؟ مرفین نوعی اپیویید قوی است که از تریاک به‌دست آمده و مهم‌ترین ترکیب مؤثر تریاک است. درصد مرفین موجود در تریاک خشک شده ممکن است بین ۴٪ تا...

.