پیپت چیست؟

پیپت چیست

پیپت چیست و نحوه استفاده از آن چگونه است؟

نحوه استفاده از پیپت در آزمایشگاه پیپت چیست؟ پیپت ها (Pipette) ابزارهایی برای انتقال یا اندازه گیری حجم های کوچک مایعات ، از یک ظرف به ظرف دیگر با دقت…

.