ویروس کرونا انسانی

ویروس کرونا ، ساختار و انواع مختلف آن چیست ؟

ویروس کرونا چیست ؟ ویروس کرونا (نام علمی: Coronaviruses) خانواده بزرگی از ویروس‌ها و زیر مجموعهٔ کروناویریده هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری‌های شدیدتری همچون سارس، مرس...

.