هود لامینار عمودی

مقایسه هودهای لامینار افقی و عمودی

هود لامینار افقی یا هود لامینار عمودی؟ هودهای لامینار یک سطح کار کنترل شده را برای کاربردهایی که نیاز به عدم آلودگی ذرات دارند فراهم می کنند. این هودها با…

.