میز دستگاه آزمایشگاهی

میز دستگاه های آزمایشگاهی

میزهای دستگاهها/تجهیزات آزمایشگاهی چیست؟

بعضی از تجهیزات به جهت ماهیت عملکردی خود نیاز به ارتفاع متفاوتی نسبت به استاندارد ۹۰ سانتیمتر برای قرارگیری دارند. به عنوان مثال بعضی از آنالایزرهای رومیزی، مجهز به صفحه…

.