شیشه آلات آزمایشگاهی

شیشه بوروسیلیکات چیست؟

شیشه بوروسیلیکات چیست؟

شیشه بوروسیلیکات نوعی شیشه است که سیلیس و تری اکسید بور به عنوان ترکیبات اصلی تشکیل دهنده و با مقدار اکسید بور بیش از ۴ درصد وزنی است. این نوع…

.