سکوبندی آزمایشگاهی و مراحل مختلف اجرای سکوبندی

سکوبندی آزمایشگاهی و مراحل مختلف اجرای سکوبندی

یکی از مراحل مختلف تجهیز آزمایشگاه ها میزبندی یا سکوبندی آزمایشگاهی است که در زیباسازی آن نیز بسیار اثرگذار است. برای ایجاد یک فضای کاری مطلوب نیاز به طراحی میز و فضا و کابینت هایی در آزمایشگاه داریم تا محیطی… بیشتر بخوانید