سینک رزین اپوکسی

کاربرد سینک آزمایشگاهی

سینک آزمایشگاهی و انواع مختلف آن چیست؟

سینک آزمایشگاهی چیست؟ سینک آزمایشگاهی یک سینک تخصصی است که برای شستشو و نظافت تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می شود. تفاوت اصلی بین سینک آزمایشگاهی و سینک معمولی این است که…

.