ساختار شیمیایی پلی‌پروپیلن

پلی پروپیلن (PP) چیست؟

پلی پروپیلن (PP) چیست؟

پلی پروپیلن ، یکی از پرمصرف‌ترین پلیمرهایی است که تولید جهانی آن در سال ۲۰۰۳ به حدود ۳۵٫۸ میلیون تن رسید. رشد سالانه تقاضای جهانی برای پلی‌پروپیلن بین سال‌های ۲۰۰۳…

.