تفاوت PCR با روش همانند سازی در بدن

تکنیک پی سی آر

تکنیک پی سی آر و کاربرد آن چیست؟

واکنش زنجیره ای پلی مراز یا به طور خلاصه پی سی آر تکنیکی است که با استفاده از آن می توان در مدت زمان کوتاهی قطعه خاصی از مولکول DNA…

.