بالن اسچنک

انواع بالن آزمایشگاهی

انواع بالن آزمایشگاهی و کاربردهای آنها

معرفی انواع بالن آزمایشگاهی بالن حجمی نام دیگر آن بالن ژوژه یا بالن پیمانه ای است. معمولا از این ظرف برای اندازه گیری دقیق حجم مایع جهت تهیه محلول های…

.