اولترا سانتریفیوژ

سانتریفیوژ آزمایشگاهی چیست

سانتریفیوژ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن چیست؟

سانتریفیوژ آزمایشگاهی چیست؟ سانتریفیوژ آزمایشگاهی یکی از دستگاه های آزمایشگاهی است که در آزمایشگاههای مختلف برای جداسازی سیالات، گازها یا مایعات بر اساس چگالی استفاده می شود. در آزمایشگاه‌های تحقیقاتی…

.