انواع میکروسکوپ

میکروسکوپ آزمایشگاهی و انواع مختلف آن چیست؟

تعریف میکروسکوپ میکروسکوپ از دو واژه ی یونانی “میکرو” به معنی کوچک و “اسکوپ” به معنی دیدن، گرفته شده است. بنابراین میکروسکوپ یعنی دیدن ذرات کوچک. این وسیله با بزرگنمائی…

.