PH متر پرتابل

اندازه گيري ph از تكنيك هاي متداول تجزيه است كه براي تعـين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه بكارمي رود. اين كميت به صورت {PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسيد و باز(به صورت كاغـذ يا محلول با مقياس رنگي ) و به روش پتانسيو متري(با استفاده از الكترود شيشه )انجام مي گيرد.

توضیحات

اندازه گیری ph از تکنیک های متداول تجزیه است که برای تعـین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه بکارمی رود. این کمیت به صورت {PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسید و باز(به صورت کاغـذ یا محلول با مقیاس رنگی ) و به روش پتانسیو متری(با استفاده از الکترود شیشه )انجام می گیرد.

ویژگی های PH متر پرتابل

  • سنجش PH از 0 تا 14 با دقت 0.01
  • نمایشگر دیجیتال 3.5 رقمی
  • توانایی اتصال به انواع الکترودهای مرکب

برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
PH متر چیست؟ انواع مختلف ، نحوه عملکرد و نگهداری و کالیبراسیون

.