PH متر رومیزی

PH متر ، اندازه گيري ph از تكنيك هاي متداول تجزيه است كه براي تعـين قدرت اسيدي يا بازي يك نمونه بكارمي رود.اين كميت به صورت{PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسيد و باز(به صورت كاغـذ يا محلول با مقياس رنگي ) و به روش پتانسيو متري(با استفاده از الكترود شيشه )انجام مي گيرد.

توضیحات

PH متر ، اندازه گیری ph از تکنیک های متداول تجزیه است که برای تعـین قدرت اسیدی یا بازی یک نمونه بکارمی رود. این کمیت به صورت {PH=-log{H با استفاده از معرف های رنگی تعریف می شود و معـمولاً در محدوده اسید و باز(به صورت کاغـذ یا محلول با مقیاس رنگی ) و به روش پتانسیو متری (با استفاده از الکترود شیشه ) انجام می گیرد.

بااینکه ممکن است یون‌های مختلفی در محلول شکل بگیرند، ولی آن‌هایی که تعیین می‌کنند محلول اسیدی یا قلیائی است، به ترتیب یون هیدروژن (H ) و یون هیدروکسیل (OH-) هستند. زمانی که تعداد یون‌های هیدروژن از تعداد یون‌های هیدروکسیل در محلول بیشتر باشد، محلول اسیدی است.در پ هاش متر وقتی‌که تعداد این دو یون برابر باشد، محلول خنثی است. زمانی که تعداد یون‌های هیدروژن از تعداد یون‌های هیدروکسیل در محلول کمتر باشد، محلول قلیایی (بازی) است.

اگر غلظت یون هیدروژن یک محلول 1.0×10-4 گرم اکی والان در لیتر باشد، غلظت یون هیدروکسیل در این محلول برابر 1.0×10-10 گرم اکی والان در لیتر خواهد بود.پ هاش متر چون در این مورد غلظت یون هیدروژن بیشتر از غلظت یون هیدروکسیل است، محلول اسیدی است.

ویژگی های PH متر رومیزی

  • سنجش PH از 0 تا 14 با دقت 0.01
  • نمایش پتانسیل در محدوده 1999 تا 1999- میلی ولت با دقت 1 میلی ولت
  • نمایش دما از 30- تا 100 درجه سیلیسیوس با دقت 0.1 درجه
  • نمایشگر دیجیتال 3.5 رقمی
  • توانایی اتصال به انواع الکترودهای یون سلکتیو
  • دارای میله و پایه نگهدارنده الکترود
  • دارای بافر های 4 و 7 و 9
  • دارای الکترود
  • دارای سنسور دما

برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
PH متر چیست؟ انواع مختلف ، نحوه عملکرد و نگهداری و کالیبراسیون

.