کلونی کانتر یا کلونی شمار به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و يا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت آگار ميباشد . کلونی کانتر دیجیتال در آزمایشگاه میکروبشناسی ، باکتریولوژی و تحقیقاتی و واکسن سازیها کاربرد دارد . تفکیک کلونی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه 12 روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.

توضیحات

کلونی کانتر یا کلونی شمار به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و یا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت آگار میباشد .

کلونی کانتر دیجیتال در آزمایشگاه میکروبشناسی ، باکتریولوژی و تحقیقاتی و واکسن سازیها کاربرد دارد .

تفکیک کلونی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه ۱۲ روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.

دستگاه بصورت دیجیتال همراه با بوق مخصوص با یک قلم حساس و مجهز به صفحه مدور روشن شونده به قطر ۱۰ سانتیمتر با تقسیمات مورد نظر میباشد.

در میکروبیولوژی، یک واحد تشکیل کلونی (به انگلیسی Colony-forming unit,cfu)، واحدی است که برای تخمین تعداد سلول‌های باکتریایی یا قارچی زنده در یک نمونه بکار می‌رود. منظور از «زنده»، توانایی تولید مثل از طریق تقسیم دوتایی تحت شرایط کنترل شده است.

توجه و احتیاط

  • شمارش کلونی حتما زیر هود لامینار میبایستی انجام شود
  • پس از اتمام کار نوک قلم راحتما بامحلول ضدعفونی کننده قوی گندزدایی کنید

مشخصات فنی کلونی کانتر دیجیتال

  • ولتاژ: ۲۲۰ ولت، ۵۰ هرتز
  • توان مصرفی: ۱۱۰ وات
  • تعداد شمارش: ۹۹۹۹عدد
  • ابعاد: ۶۰×۱۸۰×۲۳۰ میلی متر