کلنی کانتر

کلونی کانتر یا کلونی شمار به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و يا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت آگار ميباشد . کلونی کانتر دیجیتال در آزمایشگاه میکروبشناسی ، باکتریولوژی و تحقیقاتی و واکسن سازیها کاربرد دارد . تفکیک کلونی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه 12 روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.

توضیحات

کلنی کانتر یا کلنی شمار به انگلیسی Colony counter دستگاه الکتریکی برای شمارش باکتریها و یا میکروارگانیسم‌های موجود در محیط کشت آگار میباشد .

کلنی کانتر دیجیتال در آزمایشگاه میکروبشناسی ، باکتریولوژی و تحقیقاتی و واکسن سازیها کاربرد دارد .

تفکیک کلنی ها از نظر رنگ و شکل ظاهری و یا در صورت تزریق بعضی از نمونه های واکسن روی جوجه 12 روزه کلنی های روی پرده جنین جوجه را نیز شمارش کرد.

دستگاه بصورت دیجیتال همراه با بوق مخصوص با یک قلم حساس و مجهز به صفحه مدور روشن شونده به قطر 10 سانتیمتر با تقسیمات مورد نظر میباشد.

در میکروبیولوژی، یک واحد تشکیل کلونی (به انگلیسی Colony-forming unit,cfu)، واحدی است که برای تخمین تعداد سلول‌های باکتریایی یا قارچی زنده در یک نمونه بکار می‌رود. منظور از «زنده»، توانایی تولید مثل از طریق تقسیم دوتایی تحت شرایط کنترل شده است.

توجه و احتیاط

  • شمارش کلونی حتما زیر هود لامینار میبایستی انجام شود
  • پس از اتمام کار نوک قلم راحتما بامحلول ضدعفونی کننده قوی گندزدایی کنید

مشخصات فنی کلنی کانتر دیجیتال

  • ولتاژ: 220 ولت، 50 هرتز
  • توان مصرفی: 110 وات
  • تعداد شمارش: 9999عدد
  • ابعاد: 60×180×230 میلی متر
.