چیلرهای گردشی و خنک کننده های غوطه وری – Huber

توضیحات

Circulating chillers & immersion coolers

شامل unichillers , minichillers , Rota cool ، دارای پمپ قوی سیرکولاسیون با قدرت 220 لیتر در دقیقه ، رنج دمایی 20 – تا 40 درجه سانتیگراد با قدرت خنک کنندگی تا 50 کیلو وات جهت استفاده در صنایع مختلف برای کنترل دمای میکروسکوپ های الکترونی ، روتاری
اواپراتور ، سوکسله ،ماشین های X-Ray ، رفراکتومتر ، اسپکترو فتومتر

.