چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با صورت و چشم افراد صورت گرفته باشد یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد برخورد کرده باشند. این چشم شوی بر روی میز آزمایشگاهی نصب می شود که در این صورت نخستین اقدام مصرف از آب فراوان جهت رقیق سازی و شستشوی مواد شیمیایی از روی چشم می باشد .

مشخصات فنی چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه قابل کاربرد در واحد شستشوی آزمایشگاه و قابل نصب بر روی میز می باشد.
این چشم شوی گالوانیزه ساخته شده از فلز برنج فشرده شده می باشد و با پوشش رنگ الکترواستاتیک قرمز جهت دوری از خطر در آزمایشگاه می باشد و همجنین کلیه اتصالات نیز از جنس گالوانیزه می باشد . این محصول دارای حفاظ چشمی لاستیکی می باشد که در ظرف سریز آب قرار گرفته است.

نحوه عملکرد چشم شوی رومیزی گالوانیزه

چشم شوی رومیزی گالوانیزه در مواقعی مصرف دارد که مواجهه مستقیم مواد شیمیایی با صورت و چشم افراد صورت گرفته باشد یعنی به عبارتی مواد شیمیایی به داخل چشم فرد برخورد کرده باشند.

این چشم شوی بر روی میز آزمایشگاهی نصب می شود که در این صورت نخستین اقدام مصرف از آب فراوان جهت رقیق سازی و شستشوی مواد شیمیایی از روی چشم می باشد .

دوش و چشم شوی اضطراری طبق استانداردها می بایست در فاصله 30- 15 متری از محل کار کارکنان آزمایشگاه قرار داده شوند تا مدت زمان دسترسی به آنها با توجه به نوع مواد شیمایی بیشتر از 10 ثانیه طول نکشد .
همچنین بایستی مانعی بین محل و موقعیت کاری و محل نصب این تجهیزات وجود نداشته باشد و در محلی قرار گیرند که به راحتی قابل مشاهده باشند .
این تجهیزات بایستی تا حد امکان در نزدیکی راه های خروج اضطراری و محل نصب دوش ها و چشم شوی های اضطراری باید با تابلوی مناسب مشخص شود.

در مورد این محصول توصیه می شود که باید از مقدار زیادی سیال تمیز ، با فشار کم ، برای مدت 15 دقیقه استفاده گردد .

.