پیپت مدرج و حجمی شیشه ای (پیپت ژوژه)

پیپت مدرج و حجمی شیشه ای (پیپت ژوژه) ، یکی از ابزار آزمایشگاهی و لوله شیشه ای صاف با یک انتهای نازک تر است که به منظور اندازه گیری و برداشتن میزان دقیقی از مایع در آزمایشگاه استفاده می شود.

توضیحات

پیپت مدرج و حجمی شیشه ای (پیپت ژوژه) ، یکی از ابزار آزمایشگاهی و لوله شیشه ای صاف با یک انتهای نازکتر است که به منظور اندازه گیری و برداشتن میزان دقیقی از مایع در آزمایشگاه استفاده می شود.

در این نوع پیپت، بدنه بر حسب حجم های مختلف مدرج شده است و دقت وسیله به کوچکترین واحد تقسیم بندی روی بدنه بستگی دارد.

مشخصات فنی پیپت مدرج و حجمی شیشه ای کلاس AS

  • پیپت ژوژه دارای بالاترین استانداردهای کیفیت 12697 DIN EN ISO 835-648 ، DIN و 1583-700 BS می باشد.
  • شامل سیستم کنترل کیفیت در تمامی مراحل تولید می باشد.
  • محصولات کلاس AS تحت استانداردهای ISO/DIN کالیبره می شوند.
  • حرف H چاپ شده بر روی بدنه شیشه ها نشانگر batch number هر کالا می باشد.
  • گواهی کالیبره ها را می توانید از وب سایت ISOLAB دریافت کنید.
  • فرایند کالیبراسیون بصورت تک به تک توسط دستگاه های کامپیوتری انجام می گیرد.
  • درجه بندی شده با رنگ آبی کوره ای مخصوص شیشه انجام می پذیرد.
  • تمامی پی پت ها دارای رنگهای مشخص برای شناسائی و دسته بندی می باشد.
.