پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی PIP برای شستشوی سریع پیپت ها و بورت ها ایده آل بوده و جنس آن پلی پروپیلن می باشد. این دستگاه متشکل از سه قسمت اصلی پیپت شور / بورت شور ‚ سبد و جار شست و شو می باشد.

توضیحات

شست و شوی سریع و ایمن پیپت ها و بورت ها

پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی برای شستشوی سریع پیپت ها و بورت ها ایده آل بوده و جنس آن پلی پروپیلن می باشد. این دستگاه متشکل از سه قسمت اصلی پیپت شور / بورت شور ‚ سبد و جار شست و شو می باشد.

نازل آب روی لبه فوقانی دستگاه قرار می گیردو آب از بالا بر روی پیپت ها / بورت ها پاشیده می شودکه خود باعث جلوگیری از برگشت آب آلوده به جریان ورودی می گردد. در طول فرآیند شستشو ‚ پس از آنکه آب درون دستگاه به ارتفاع معینی رسید ‚ به صورت کاملا اتوماتیک از طریق مجرای تعبیه شده در کف ظرف تخلیه می گردد. در طول این فرآیند ‚ دستگاه به طور خودکار مجددا از آب پر می شود.

سبد شستشو به منظور ثابت نگه داشتن پیپت ها / بورت ها و همچنین تسهیل عمل جابجایی حین شست و شو برای کاهش احتمال شکستن آنها طراحی شده است.

جار شست و شو برای غوطه ورسازی و خیساندن پیپت ها / بورت ها پیش از شست و شو درون آب و محلول های پاک کننده به منظور بهبود عمل شست و شو می باشد. پیپت شور و بورت شور اتوماتیک پلاستیکی در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگا ه ها مقاوم می باشد.

با توجه به اینکه خیساندن پیپت ها / بورت ها عملی زمان بر است ‚ پیشنهاد می گردد برای تسریع عمل شست و شو چندین جار و سبد تهیه گردد تا در عین حال که یک سبد درون دستگاه قرار دارد ‚ چندین سری پیپت / بورت به طور همزمان درون جارها برای شست و شو آماده شوند.

.