پیپت شور اتوماتیک تمام استیل

پی پت شور اتوماتیک PIP برای شستشوی انواع پیپت ها و برخی بورت ها با طول حداکثر 600 میلی متر مناسب است و جنس آن استیل ضد زنگ می باشد.

توضیحات

پیپت شور اتوماتیک برای شستشوی انواع پیپت ها و برخی بورت ها با طول حداکثر 600 میلی متر مناسب است و جنس آن استیل ضد زنگ می باشد.

این دستگاه شستشو ‚ دارای یک سبد متحرک جهت استقرار پیپت ها درون آن بوده و به گونه ای طراحی شده است که مانع آسیب دیدن و یا شکستن پیپت ها و بورت ها می شود.

از لحاظ عملکردی کارایی آن متناسب با فشار آب ورودی به مخزن است و آب بصورت دائمی در میان پیپت ها و بورت ها جریان پیدا میکند. همچنین آب درون دستگاه به صورت اتوماتیک تخلیه می گردد. پیپت شور در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

.