پوآر پیپت

پوآر پی پت وسیله ای پلاستیکی بوده که در انتهای پیپت شیشه ای قرار می گیرد و برای برداشتن مایعات حساس (اسید و باز) بکار می رود . بیشتر در مورد محلولهای خطرناک که مکش از طریق دهان خطرناک است از پوآر استفاده می گردد.

توضیحات

پوآر پیپت وسیله ای پلاستیکی بوده که در انتهای پیپت شیشه ای قرار می گیرد و برای برداشتن مایعات حساس (اسید و باز) بکار می رود . بیشتر در مورد محلولهای خطرناک که مکش از طریق دهان خطرناک است از پوآر استفاده می گردد.

پوآر پپپت دارای 3 کلید است A ، S و E است که بعد از نصب آن روی پیپت می توان از آن استفاده کرد و دارای یک حباب پلاستیکی می باشد که توسط فشار انگشت کنترل می گردد.

نحوه کار با پوآر پیپت

برای برداشتن اسید ابتدا پیپت مورد نظر را به بخش پایینی پوار متصل کرده ، سپس توسط دو انگشت شصت و اشاره ، نقطه A را فشار داده و توسط سه انگشت دیگر محفظه پمپ پوار را کاملا فشرده تا هوای داخل پوار تخلیه گردد. حال پیپت را داخل محلول اسید یا باز نموده و به آرامی نقطه S را فشرده تا مایه وارد پیپت گردد. بعد از تعیین حجم مایع برای تخلیه پیپت را به ظرف مورد نظر منتقل نموده وبا فشردن نقطه E مایع داخل پیپت تخلیه می گردد.

ویژگی های پوآر پیپت

  • این وسیله برای پر کردن انواع پیپت مورد استفاده قرار می گیرد.
  • تخلیه محلول از طریق شیر خودکار و با فشار انگشت برروی نقطه S انجام می پذیرد.
.