پلیت یک بار مصرف ، ظروف شیشه ای یا پلاستیکی یکبارمصرف هستند که حاوی درب می باشند و جهت نگهداری محیط های کشت و کشتهای میکروبی از آن استفاده می شود . این پلیت ها به صورت بسته بندی می باشند و کاملا استریل با اشعه گاما و در سایزهای 6 – 8 – 10 سانت موجود می باشد .

توضیحات

پلیت یک بار مصرف ، ظروف شیشه ای یا پلاستیکی یکبارمصرف هستند که حاوی درب می باشند و جهت نگهداری محیط های کشت و کشتهای میکروبی از آن استفاده می شود . این پلیت ها به صورت بسته بندی می باشند و کاملا استریل با اشعه گاما و در سایزهای ۶ – ۸ – ۱۰ سانت موجود می باشد .