پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی آزمایشگاهی

پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی آزمایشگاهی

پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .

پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی برای نصب بر روی میز آزمایشگاهی می باشد .

آلیاژ بکار رفته در پایه پریز رومیزی دو طرفه خارجی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.
این نوع پایه پریز دارای IP54 می باشد .

.