هموژنایزر – IKA

  • حجم 0.5 تا 50 لیتر
  • ویسکوزیته 5000 میلی پاسکال
  • رنج دورهای متنوع 500 تا 30000 دور بر دقیقه
  • قابلیت نصب شفت های متنوع
  • با تنوع بیش از 10 مدل
.