همزن مغناطیسی دستگاه آزمایشگاهی است برای همزدن محلولها در حجم کم و ویسکوزیته پایین.

توضیحات

همزن مغناطیسی دستگاه آزمایشگاهی است برای همزدن محلولها در حجم کم و ویسکوزیته پایین.

ویژگی های همزن مغناطیسی

  • موتور ۱۲ ولت مستقیم
  • بدنه استیل
  • حداقل دور ۱۰۰ دور و حداکثر دور ۱۰۰۰ دور در دقیقه
  • ابعاد ۱۴۰ * ۱۴۰ * ۵۵ (میلیمتر)
  • قسمتهای مکانیکی طراحی شده استهلاک ناچیزی دارند.
  • دستگاه می تواند در مدت زمان طولانی به طورمداوم،بدون گرم شدن وتغییرسرعت کارکند .
  • همزن مغناطیسی تغییرات ولتاژ تا ۳۰± ولت بر روی کارایی دستگاه اثری ندارد.
  • آهن ربای همزن به شیوه ای طراحی شده است که بتواند حتی درمواقعی که بین ظرف نمونه و همزن فاصله ایجاد می شود قدرت و کارائی خود را حفظ کند.