هات پلیت با همزن مغناطیسی

هات پلیت PIP دارای همزن مغناطیسی بوده و میتوان با قرار دادن مگنت درون مایع مورد نظر ‚ آن را بصورت کامل هم زد. امکان کنترل و تنظیم مستقل سرعت چرخش و دما از ویزگیهای این هات پلیت است. موتور این دستگاه از نوع تکفاز با جریان متناوب میباشد. با توجه به چرخش سریع و داغ شدن مایع مساله ایمنی در این دستگاه اهمیت دو چندانی پیدا میکند ‚ از این رو بدنه آن به گونه ای طراحی شده است که صفحه ی کنترل دور از منبع داغ و متحرک قرار گرفته است.

توضیحات

مخلوط نمودن سیالات و توزیع یکنواخت گرما

هات پلیت PIP دارای همزن مغناطیسی بوده و میتوان با قرار دادن مگنت درون مایع مورد نظر ‚ آن را بصورت کامل هم زد.

امکان کنترل و تنظیم مستقل سرعت چرخش و دما از ویزگیهای این هات پلیت است. موتور این دستگاه از نوع تکفاز با جریان متناوب میباشد. با توجه به چرخش سریع و داغ شدن مایع مساله ایمنی در این دستگاه اهمیت دو چندانی پیدا میکند ‚ از این رو بدنه آن به گونه ای طراحی شده است که صفحه ی کنترل دور از منبع داغ و متحرک قرار گرفته است.

با این وجود برای ایمنی بیشتر با ایجاد اختلاف سطح بر روی بدنه دستگاه یک کانال هدایت مایع جهت کاهش احتمال نشت هر گونه مایع بر روی صفحه ی کنترل تعبیه شده است. بدنه ی دستگاه در برابر مایعات غیر قابل نفوذ و اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم است.

ویژگیهای صفحه حرارت دهنده

  • توزیع بهینه و یکنواخت حرارت
  • مقاوم در برابر شوک حرارتی
  • مقاوم در برابر اکسید شدن
.