مینی استیرر MS65

مخلوط نمودن سیالات : از ویژگی های اصلی مینی استیرر کم مصرف بودن و کم حجم بودن آن می باشد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که علیرغم کوچک بودن دارای قدرت مخلوط نمودن بالایی است و میتوان ظروف آزمایشگاهی با حداکثر قطر 65 میلی متر را روی آن قرار داد.

توضیحات

مخلوط نمودن سیالات

از ویژگی های اصلی مینی استیرر کم مصرف بودن و کم حجم بودن آن می باشد. این دستگاه به گونه ای طراحی شده که علیرغم کوچک بودن دارای قدرت مخلوط نمودن بالای سیالات است و میتوان ظروف آزمایشگاهی با حداکثر قطر 65 میلی متر را روی آن قرار داد.

ساختار طراحی ظاهری آن نیز به گونه ای است که در مقابل پاشیده شدن سیالات ایمن می باشد.

.