محلول ضد عفونی سپتاتک

محلول ضد عفونی سپتاتک

محلول ضد عفونی کننده و پاک کننده دست و پوست شرکت بیدستان قزوین

سپتاتک آماده تحویل با قیمت مناسب

هر کارتن : حاوی ۲۰ عدد بطری پلاستیکی ۵۰۰ سی سی

.