مبرد ساده یا کندانسور

مبرد ، کندانسور، چگالنده یا لوله تقطیر یکی از وسایل پرکاربرد در آزمایشگاه است که معمولا برای خالص سازی مایعات استفاده می شود . مبرد وسیله ای است که به کمک آن، گازها را میعان میکنند. گاز مورد نظر وارد کندانسور شده و با قرارگیری در لوله ای با محیط سرد، میعان میشود. میعانات گازی از لوله« خارج شده و مورد استفاده قرار میگیرند.

توضیحات

مبرد ساده ، کندانسور، چگالنده یا لوله تقطیر یکی از شیشه آلات آزمایشگاهی است که معمولا برای خالص سازی مایعات استفاده می شود.

مبرد وسیله ای است که به کمک آن، گازها را میعان میکنند. گاز مورد نظر وارد کندانسور شده و با قرارگیری در لوله ای با محیط سرد، میعان می شود. میعانات گازی از لوله خارج شده و مورد استفاده قرار میگیرند.

مشخصات فنی مبرد ساده

  • تولید شده از شیشه بوروسیلیکات 3.3 که در برابر گرما و تمام مواد شیمیایی مقاوم می باشد.
  • ارائه شده با خروجی پلی پروپیلن و یا شیشه ای.
  • خروجی پلی پروپیلن این محصول , اتصالی آسان و ایمن را برای لوله بوجود می آورد.
  • قطر لوله خروجی برای لوله های (شلنگ) سایز 9-8 میلی متر قابل استفاده می باشد.

نحوه عملکرد مبرد

مبرد دارای دو لوله است. یکی لوله داخلی و دیگری خارجی و معمولا آب را وارد لوله خارجی آن میکنند. سپس گاز وارد لوله داخلی شده و با قرارگیری در مجاورت لوله که سرد شده است، میعان می شود.این میعانات از لوله خارج شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

.