فریزرهای ۸۶ – و ۱۵۰ – درجه سانتیگراد ایستاده – Haier

توضیحات

ULT Freezer

  • فریزرهای 86 – و 150 – درجه سانتیگراد ایستاده ، صندوقی تک درب و دو درب
  • در حجم های متنوع 92 تا 490 لیتر
  • چهار درب داخلی مستقل و ساختار عایق چهار لایه برای کاهش مصرف انرژی
  • قطع کننده جریان در هنگام نوسانات برق ،همراه با تنوع Rack ، قابلیت اتصال به سیستم CO2 Backup
.