فریزرهای ۴۰ – درجه سانتیگراد – Haier

توضیحات

Deep Freezer

  • فریزرهای 40 – درجه سانتیگراد ، ایستاده ، صندوقی ، تک درب و دو درب در حجم های متنوع 92 تا 490 لیتر، دارای دراورهای متنوع
  • مجهز به دو آلارم هوشمند دمای پایین یا بالا و خطای سنسور و صفحه نمایش LED

Combined Refrigerator & Freezer

  • ترکیب یخچال و فریزر با دمای یخچال 2 تا 8 درجه سانتیگراد و دمای فریزر 20 – تا 40 – درجه سانتی گراد
.