شیکر انکوباتور ساده و یخچال دار – IKA

شیکر انکوباتور ساده و یخچال دار – IKA

  • ظرفیت های مختلف 7.5 تا 20 کیلوگرم
  • دورهای متنوع 10 تا 500 دور در دقیقه
  • قابلیت نصب انواع هدهای متنوع
  • ظرفیت چمبر 50 و 90 لیتری
  • رنج دمائی 10 – تا 80 درجه سانتیگراد
.