آلیاژ بکار رفته در شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی از فلز برنج فشرده شده می باشد .

توضیحات

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
شیر گاز زیر شلفی یا رو شلفی پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .
این محصول برای نصب نیاز به تبدیل کد ۴۰۱۰ دارد .