شیر گاز رومیزی

آلیاژ بکار رفته در شیر گاز رومیزی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد .

.