شیر آب سرد رومیزی علم عصایی

شیر آب سرد رومیزی علم عصایی

شیر آب سرد رومیزی علم عصایی برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .

شیر آب سرد رومیزی علم عصایی برای نصب روی میز و بالای سینک آزمایشگاهی می باشد .
آلیاژ بکار رفته در شیر آب سرد رومیزی علم عصایی از فلز برنج فشرده شده می باشد .
پوشش بدنه از نوع الکترواستاتیک اپوکسی می باشد.

.