شوف بالن ساده و استیرر دار

شوف بالن ساده و استیرر دار

شوف بالن ساده و استیرر دار – HEATING AND STIRRING MANTLES

  • رنج حجمی متنوع از 50 تا 5000 میلی لیتر
  • رنج دمایی 450 درجه سانتیگراد
  • ظرفیت دور تا 520 دور در دقیقه
  • دارای مدلهای متنوع
.