سینک پلی پروپیلن آزمایشگاهی برای شستن ظروف شیشه ای در آزمایشگاه ، در صورت استفاده مرتب مرتب از اسیدهای غلیظ مانند نیتریک ، هیدروکلریک ، پرکلریک و هیدروفلوریک به شما پیشنهاد می گردد .

توضیحات

سینک پلی پروپیلن آزمایشگاهی برای شستن ظروف شیشه ای در آزمایشگاه ، در صورت استفاده مرتب مرتب از اسیدهای غلیظ مانند نیتریک ، هیدروکلریک ، پرکلریک و هیدروفلوریک به شما پیشنهاد می گردد .

سینک پلی پروپیلن آزمایشگاهی ساخته شده از مواد پلی پروپیلن ضد اسید وارداتی و بسیار سبک نسبت به سینک های پلیمری و رزین اپوکسی می باشد .

انواع سینک های پلی پروپیلن آزمایشگاهی :

انواع سینک های پلی پروپیلن آزمایشگاهی

  • سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد ۵۵*۴۵
  • سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد ۳۳*۴۳
  • کاپ سینک pp پلی پروپیلن ضد اسید ابعاد ۳۰*۱۵