سرسمپلر پلاستیکی

سرسمپلر پلاستیکی

سرسمپلر پلاستیکی

برای اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله زیر به شما توصیه می گردد:
سمپلر (میکروپیپت)، انواع مختلف ، نحوه عملکرد و نگهداری

.